دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 127، آذر 1384 (50) 
12. بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان‎زدایی در دشت لامرد

دکتر محمد جعفری؛ دکتر جاوید حیاتی؛ دکتر نصرت ا... ضرغامی؛ دکتر حسین آذرنیوند؛ دکتر مجید صوفی


شماره‌های پیشین نشریه

آذر 1384 آبان 1384 آبان 1384