دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 127، آذر 1384 (50) 
بررسی و ارزیابی اجرای طرح بیابان‎زدایی در دشت لامرد

دکتر محمد جعفری؛ دکتر جاوید حیاتی؛ دکتر نصرت ا... ضرغامی؛ دکتر حسین آذرنیوند؛ دکتر مجید صوفی


شماره‌های پیشین نشریه

50
آذر 1384
49
آبان 1384
48
آبان 1384