تعداد مقالات: 452
51. مسائل زمین شناسی چاله لوت

11(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، آبان 1353

احمد معتمد


52. نقش سیاست عدم تمرکز در برنامه های عمران ملی

1(ضمیمه دانشکده ادبیات و علوم انسانی )، شماره 0، دی 1357

دکتر دره میر حیدر


53. لوت زنگی احمد

1(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1348

احمد مستوفی


55. شناسایی محل

8(گزارشهای جغرافیایی)، شماره 0، دی 1351

احمد مستوفی


60. ارزیابی روش شبیه‌سازی تصادفی برای تولید داده‌های هواشناسی

دوره 40، شماره 1، اردیبهشت 1387

کاظم نصرتی؛ غلامرضا زهتابیان؛ اسحق مرادی؛ افسانه شهبازی


61. بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تأمین آب روستایی

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سعد ا... ولایتی؛ فرحناز اکبر اقلی


62. سفر دریایی نئارخ در سواحل عمان و خلیج فارس

(ویژه نامه)، شماره 0، اسفند 1386

دکتر احمد مستوفی


63. توسعة اشتغال در نواحی روستایی

دوره 36، شماره 2، آبان 1384

مسعود مهدوی؛ حسین اسماعیل نیا؛ مجتبی قدیری معصوم


65. تحلیل و پیش بینی آماری خشکسالی و دوره های خشک کوتاه مدّت در استان خراسان

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384

دکتر زهرا حجازی زاده؛ علیرضا شیر خانی


67. تجزیه و تحلیل دما و یخبندان در ارتباط با اقلیم فرودگاهی

دوره 36، شماره 1، آذر 1384

دکتر سعید جهانبخش اصل؛ دکتر حمید زاهدی؛ عباس حسینی


72. جهانی شدن منطقه گرایی ودولت- ملت ها

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381

دکتر حسن کامران؛ دکتر یدالله کریمی پور


74. جغرافیای پزشکی سرطان مری در ایران

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380

دکتر احمد پور احمد؛ بیژن یاور