دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 469، فروردین 1382 (44) 
5. سنجش سطح توسعه روستایی در شهرستان تربت حیدریه 79-1365

خلیل کلانتری؛ مهندس شجاع محمد وفائی نژاد؛ دکتر هوشنگ ایروانی


7. قلمروهای دفاعی بیرونی دولت

دکتر یدالله کریمی ÷ور؛ دکتر حسن کامران


8. بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران

دکتر احمدپور احمد؛ دکتر محمد تقی رهنمایی؛ دکترمحسن کلانتری


شماره‌های پیشین نشریه

دی 1382 تیر 1382 فروردین 1382