دوره و شماره: دوره 35، شماره 1 - شماره پیاپی 469، فروردین 1382 (44) 
5. سنجش سطح توسعه روستایی در شهرستان تربت حیدریه 79-1365

خلیل کلانتری؛ مهندس شجاع محمد وفائی نژاد؛ دکتر هوشنگ ایروانی


7. قلمروهای دفاعی بیرونی دولت

دکتر یدالله کریمی ÷ور؛ دکتر حسن کامران


8. بررسی جغرافیایی جرایم در شهر تهران

دکتر احمدپور احمد؛ دکتر محمد تقی رهنمایی؛ دکترمحسن کلانتری


شماره‌های پیشین نشریه

46
دی 1382
45
تیر 1382
44
فروردین 1382