کلیدواژه‌ها = مدیریت شهری
آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برکپور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب ا... طاهرخانی


مدیریت و برنامه‌ریزی احیاء ناحیه تاریخی شهر یزد

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386

حسین کلانتری خلیل آبادی؛ احمد پوراحمد