کلیدواژه‌ها = خلیج فارس
تعداد مقالات: 3
1. ژئوپلی نومی خلیج فارس و استراتژی های اقتصادی چین و ژاپن

دوره 35، شماره 3، دی 1382

دکتر زهرا پیشگاهی فرد؛ افسر زارعی گاریزی


2. فلات قاره ایران در خلیج فارس – چشم انداز ژئو÷ولیتیک انرژی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382

دکتر دره میر حیدر؛ سهراب عسگری


3. ژئوپلیتیک ایران در نظام دگرگون شونده جهانی

دوره 36، شماره 0، مهر 1378

دکتر زهرا پیشگاهی فرد