کلیدواژه‌ها = توسعه
تعداد مقالات: 11
2. نقش تعاونی‎های تولیدی در توسعه مناطق روستائی

دوره 36، شماره 3، آبان 1384

وکیل حیدری ساربان؛ مهدی طاهرخانی


3. توسعه شهری و آسیب‎شناسی اجتماعی در ایران

دوره 36، شماره 2، آبان 1384

اسماعیل علی اکبری


4. جایگاه روستا و کشاورزی در برنامه های عمرانی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران

دوره 35، شماره 3، دی 1382

دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ ناصر علیقلی زاده فیروز جایی


5. برنامه های توسعه بعد از ÷یروزی انقلاب اسلامی ایران و تاثیر آنها بر نواحی روستائی

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382

دکتر مجتبی قدیری معصوم؛ علی اکبر نجفی کانی


6. سنجش سطح توسعه روستایی در شهرستان تربت حیدریه 79-1365

دوره 35، شماره 1، فروردین 1382

خلیل کلانتری؛ مهندس شجاع محمد وفائی نژاد؛ دکتر هوشنگ ایروانی