کلیدواژه‌ها = قالیبافی
تعداد مقالات: 2
1. صنایع دستی روستائی (قالیبافی) در حاشیه غربی دشت کویر

دوره 37، شماره 2، آبان 1384

دکتر مسعود مهدوی؛ دکتر مجتبی قدیری معصوم