کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 14
1. آسیب شناسی مدل اداره امور شهر در ایران

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387

عباس احمد آخوندی؛ ناصر برکپور؛ ایرج اسدی؛ میثم بصیرت؛ حبیب ا... طاهرخانی


3. بررسی روند دمای ایران در نیم سده گذشته

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386

سید ابوالفضل مسعودیان


6. ناحیه بندی بارش در شمالغرب و غرب ایران

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384

دکتر حسن حیدری


9. تحلیل ژئوپلیتیک قفقاز؛ بستری برای تدوین سیاست خارجی مناسبتر در منطقه

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381

دکتر محمدرضا حافظ نیا؛ محمد حسین افشردی


10. جغرافیای پزشکی سرطان مری در ایران

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380

دکتر احمد پور احمد؛ بیژن یاور