نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 4
1. قلمرو جغرافیایی کشور و قانون اساسی ایران

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386

بهادر زارعی؛ احمد پوراحمد


2. آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور

دوره 38، شماره 6، تیر 1386

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد


3. مدیریت و برنامه‌ریزی احیاء ناحیه تاریخی شهر یزد

دوره 38، شماره 3، اردیبهشت 1386

حسین کلانتری خلیل آبادی؛ احمد پوراحمد


4. معیارهای مؤثر در مرز بندی نواحی مناطق شهری (مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران)

دوره 38، شماره 57، اردیبهشت 1386

حلیمه خاتون هادی پور؛ رحمت ا... فرهودی؛ احمد پوراحمد