کلیدواژه‌ها = ژئومرفولوژی
تعداد مقالات: 8
3. تکامل ژئومرفولوژی دلتای رود سپیدرود درکواترنر

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386

جمشید جداری عیوضی؛ مجتبی یمانی؛ رضا خوش رفتار


6. ارتباط ساختمان چین خورده بخش شمالشرقی البرز و تکامل الگوی زهکشی TM ,ETM و رادار

دوره 37، شماره 1، شهریور 1384

دکتر مجتبی یمانی؛ مریم عنایتی؛ منیژه باقری


7. شواهد ژئوموفولوژیکی عملکرد گسل های تبرته و تخلفات در فرونشست چاله میقان

دوره 36، شماره 1، فروردین 1383

دکتر مجتبی یمانی؛ دکتر خدیجه اسدیان


8. چشم اندازهای کارستی حوضه اخلمد و مدیریت محیطی آن

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381

محمد علی زنگنه اسدی؛ دکتر حسنعلی غیور؛ دکتر محمد حسین رامشت؛ دکتر سعد الله ولایتی