کلیدواژه‌ها = استان سمنان
تعداد مقالات: 2
1. نقش نواحی صنعتی در اشتغال و کاهش مهاجرتهای روستایی

دوره 43، شماره 0، دی 1381

دکتر احمد پوراحمد؛ دکتر مهدی طاهرخانی؛ رحمان باباخانی