کلیدواژه‌ها = نگرش سیستمی
تعداد مقالات: 1
1. آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور

دوره 38، شماره 6، تیر 1386

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد