نویسنده = حسین حاتمی نژاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شاخص‌های مسکن غیررسمی در ایران نمونه موردی: محله‌ شیخ آباد قم

دوره 38، شماره 6، تیر 1386

حسین حاتمی نژاد؛ فرانک سیف الدینی؛ محمد میره


2. آسیب شناسی طرح های توسعه شهری در کشور

دوره 38، شماره 6، تیر 1386

احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد