نویسنده = سعد ا... ولایتی
بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تأمین آب روستایی

دوره 40، شماره 2، اردیبهشت 1387

سید حسن مطیعی لنگرودی؛ سعد ا... ولایتی؛ فرحناز اکبر اقلی


بررسی مسائل زیست محیطی دریاچه هامون

دوره 38، شماره 1، اردیبهشت 1386

سعد ا... ولایتی؛ غلامرضا میری