کلیدواژه‌ها = ژئوپلیتیک
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ژئوپلیتیک قفقاز؛ بستری برای تدوین سیاست خارجی مناسبتر در منطقه

دوره 42، شماره 0، فروردین 1381

دکتر محمدرضا حافظ نیا؛ محمد حسین افشردی


2. ژئوپلتیک جدید ایران بعد از جنگ سرد

دوره 39، شماره 0، اسفند 1379

دکتر زهرا احمدی پور


3. ژئوپلیتیک ایران در نظام دگرگون شونده جهانی

دوره 36، شماره 0، مهر 1378

دکتر زهرا پیشگاهی فرد