نویسنده = بیژن یاور
تعداد مقالات: 1
1. جغرافیای پزشکی سرطان مری در ایران

دوره 41، شماره 0، اسفند 1380

دکتر احمد پور احمد؛ بیژن یاور